लक डाउन को संकट घडीमा बर्दिबास न.पा. वडा नं. ३ मा विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिक लाई राहत वितरणको लागी तथ्याङ्क संकलन ।
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button