मुसहर समुदायको पर्व भुँईया पुजामा एकिकृत नमुना मुसहर बस्ति बर्दिवास महोत्तरीमा यस्तो देखियो फेटो फिचरललन मंडल       मुसहर समुदायको पर्व भुँईया पुजामा एकिकृत नमुना मुसहर बस्ति बर्दिवास महोत्तरीमा यस्तो देखियो -फेटो फिचर


कुल देवता दिना–भद्रीलाई स्मरण गर्दै उमलिरहेको तातो दूधले स्नान गरेर भुइयाँ महराजको पूजा 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button