महोत्तरीमा जोगिरा गाउँदै सञ्चारकर्मी सहितको होली खेलेको यस्तो देखियो फोटो फिचर        


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button