राप्तीमा विपत तथा जोखीम न्युनिकरणका लागि प्रशिक्षणतिर्थराज ज्ञवाली
मंसिर ३०,  राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा आईपर्ने विपत तथा जोखीम न्युनिकरणका लागि  कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरु, विषयगत समिति, शाखा प्रमुखहरु र अन्य सम्वन्धित कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण गरिएको छ ।
राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा आउन सक्ने विपद् जोखीमलाई न्युनिकरण गर्न र आगामी योजना निर्माणका क्रममा सहज होस भनि स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तिन दिने विपद् जोखीम न्युनिकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन प्रशिक्षण गरेको हो ।
स्थानीय तहहरुले विपद जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी ऐन, नियमावलीमा भएका प्रावधानहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन र मुलप्रवाहीकरणमा क्षमता अभिबृद्धि गराउने उदेश्यका साथ स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्दले कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरु, विषयगत समिति, शाखा प्रमुखहरु र अन्य सम्वन्धित कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण गरिएको प्रशिक्षक शत्रुघन चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ ।
शनिवार देखी सुरु गरि सोमवार सम्म सञ्चालन भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिका क्षेत्र विपद जोखीमका दृष्टिले सम्भावित जोखीम स्थानको रुपमा रहेको हुदा यस क्षेत्रमा आईपर्ने विपद् जोखीम न्युनीकरणका लागि आगामी दिनमा स्थानिय सरकार, स्थानिय नागरिक, स्थानिय सघ संस्था तथा सरोकारवालाहरुले के कस्ता कार्ययोजना निर्माण गरि कार्यान्वय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्रमुखतामा राखी प्रशिक्षण गरिएको छ । कार्यक्रम पश्चात विपद जोखिम न्युनिकरण योजना बनाई पालिका क्षेत्रमा आईपर्ने विपद जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न सकिने अपेक्षा लिईएको छ ।
प्रशिक्षण कार्यक्रमले  स्थानीय तहहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र जलवायु  परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया  बारेमा प्रशिक्षण गरि अनुकूलन सम्बन्धी कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा स्थानिय सरकारलाई सहज हुने  प्रशिक्षक सुनिल शाक्यले जानकारी दिनुभएको छ ।
नेपालमा विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको अवस्था, कारण र प्रभाव वारे दिईएको जानकारी अनुसार राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा गरिने कार्यहरुका बारेमा विगतका जोखीम स्थल, विपद् क्षेत्र र  सम्भावित विपद्को स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन अनुसार तयारी गर्ने उपायका बारेमा  प्रशिक्षण गरिएको प्रशिक्षक दिपक थापाले जानकारी दिनुभएको छ ।
भुकम्प, बाढि, महामारी, सडक दुर्घटना, सर्प दम्स लगायत स्थानीय तहमा विपद् तथा जलवायूजन्य जोखिम पहिचानका औजार प्रयोग गरी विपद् जोखिम पहिचान, विश्लेषण तथा प्राथमिकीकरण गर्न अनुभव प्राप्त बनाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई विकास आवधिक, वार्षिक र विषयगतक्षेत्रको कार्यमा मुलप्रवाहीकरण गर्न सक्षम बनाउन यस प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले स्थानीय तहमा प्रशिक्षण गरिएको प्रशिक्षक निलकण्ठ थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ ।
स्थानिय तबरमा विपदबाट मानविय क्षति, आर्थिक क्षति, भौतिक संरचनामा क्षति, बातावरमा प्रभाव, खाद्यान्यमा क्षति, पशुपंक्षिको क्षति हुन सक्ने हुदा विपद्बाट जोगीन अति आवस्यक रहेको छ । बातावरण परिवर्तन भैरहेकोे अवस्थामा हरेक नागरिकले अनुकुलनका उपायगर्नु गराउन आवस्यक रहेको कार्यक्रममा जानकारी गरिएको छ ।
तिन दिन रहेको प्रशिक्षणमा नागरिकले जलवायु परिवर्तनका लागि अनुकुलनका उपाय गर्नु आवस्यक देखीएको छ जसमा सुख्खा समयका लागि आकाशे पानीको संकलन गर्नुपर्ने, प्रतिकुल मौसमका लागि उत्पादन गर्न सकिने विउँहरुको छनौट गर्नुपर्ने, परिवर्तित जलवायु अनुकुलका भवन निर्माण गर्नुपर्ने, गल्ने वा नगल्ने फोहरको उचित ब्यवस्थापन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने,  जलवायु अनुकुलनका नश्ल सुधार र विकास गर्नुपर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक रुपले सुहाउदो घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न आवस्यक रहेको सल्लाह प्रदान गरिएको छ ।
विपद् जोखीम न्युनिकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन प्रशिक्षणको क्रममा  स्थलगत रुपमा राप्ती गाउँपालिकाको वडा नं ५ को दोलाई खोला प्रभावित क्षेत्र कालापानी, पहरुवा, लट्ठहवा, सिङ्गे गाउँका नागरिक संग अनुभन आदान प्रदान गरिएको छ । स्थलगत अनुगमनमा श्रोत पहिचानका लागि विद्यालयमा बालबालिका संग सोधपुछ गरि समस्या तथा समाधानका उपायहरुको खोजि गरिएको छ ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्रले आयोजना गरेको सो तिन दिने विपद् जोखीम न्युनिकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन प्रशिक्षण कार्यक्रममा अपेक्षा सङ्कलन, समूह मान्यता, पूर्व जानकारी, विपद जोखिम न्युनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनूकलन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, विपद् तथा जलवायूजन्य जोखिम पहिचानका विधिहरु, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई विषयगत क्षेत्रमा मूलप्रवाहीकरण, नेपालमा विपद र जलवायु परिवर्तकोे अवस्था, कारण र प्रभाव, विपद् र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शव्दावलीहरु, विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी कार्य, स्थलगत अध्ययन कार्य , विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनलाई स्थानीय तहको योजना बारे जानकारी गर्दै  योजना तर्जुमा प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण, कार्य योजना तयारी, प्रशिक्षण मूल्याङकन  समेत गरिएको छ ।


राप्ती गाउँपालिकाका कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरु, विषयगत समिति, शाखा प्रमुखहरु र अन्य सम्वन्धित कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण गरिएको कार्यक्रममा मष्तिस्क मन्थन, समूह अभ्यास, खेल, लघुप्रवचन, प्रश्नोत्तर, चित्र छलफल, हरेक दिनको अन्तमा दिनभर छलफल भएका विषयवस्तुको सङ्क्षेपीकरण, प्रत्येक दिन अघिल्लो दिन सञ्चालन भएका गतिविधिको पुनरावलोकनबाट व्यवहारिक अभ्यासको लागि स्थलगत अध्ययन र आवश्यक अभ्यासका लागि फाराम समेत तयार गरिएको छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ती र विपद र जलवायु जोखीम न्युनिकरणका लागि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पुर्वाधार विकास, संस्थागत विकास, बन बातावरण तथा विपत ब्यवस्थापन हुन आवस्यक रहेको बारेमा समेत शुस्म तवरले विश्लेषण समेत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा विपद् ब्यवस्थापन प्रतिकार्यका लागि राहत सामाग्री वितरण गर्ने, जन मानस तथा सुरक्षा कर्मी परिचालन गर्ने, औषधि उपचारको ब्यवस्था गर्ने, शुद्ध खानेपानीको ब्यवस्था गर्ने, विपदमा परेका लाई आर्थिक, समाजिक सहयोग गर्दै सहज वासस्थानको ब्यवस्था गर्ने साथै पुर्व तयारीका लागि जुनकुनै घटना बाट बच्ने उपाय तथा प्रयोग विधिबारे जानकारी गर्ने, पुर्ब जोखीमको संकेत गर्ने समाग्रीको प्रयोग गर्ने, विपद जोखिम न्युनीकरणका लागि कोषको स्थापन गर्ने, सुचना, सन्देश प्रशारण गरि नागरिकलाई सचेत बनाउने, विपत्ति मानव निर्मित भए त्यस्ता घटना घटाउनेलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउने, खुल्ला ठाउँहरुको संरक्षण गर्ने,झटपट झोलाको ब्यवस्थागर्ने लगायतका योजना बनाउन आवस्यक रहेको जानकारी गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button